Vrijdag 7 juni

36 holes wedstrijd om de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Beker

Wedstrijdvorm: 36-holes strokeplay zonder handicap verrekening.

Deelname staat open voor NOGB-leden met een EGA hcp van maximaal 15.0 en actief dienende militairen die zich hebben gekwalificeerd via het Nederlands Militair Kampioenschap 2019 (17 mei a.s. Rijk van Nijmegen).

36 holes wedstrijd om het Kampioenschap van de NOGB

Wedstrijdvorm: 36-holes strokeplay met handicapverrekening. Deelname staat uitsluitend open voor NOGB-leden met een EGA hcp van maximaal 15.0.

Beide wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld. Er kunnen maximaal 36 spelers deelnemen. Starttijd is vanaf 08.00 uur. U dient een uur voor de genoemde starttijden aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.

De prijsuitreiking van beide wedstrijden vindt plaats 1 uur na binnenkomst van de laatste deelnemers. Het tenue voor de prijsuitreiking, van zowel de IGK beker als het NOGB kampioenschap, is voor actief dienende militairen in uniform (DT). Voor niet-actief dienende deelnemers is het tenue civiel (jasje/dasje).

Voor deelnemende NOGB-leden kan in voorkomend geval het gebruik van een handy-cart worden toegestaan.

De startlijst wordt u (niet voor 5 juni) per E-mail toegestuurd.

 

Zaterdag 8 juni

18 holes Stableford-wedstrijd SHOTGUN

Wedstrijdvorm: 18-holes Stableford.

Deelname staat uitsluitend open voor NOGB-leden met een EGA hcp van maximaal 30.0. Er kunnen maximaal 36 leden deelnemen.

Aanvang wedstrijd 10.00 uur d.m.v. shotgun. U dient uiterlijk 09.30 uur aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding. De prijsuitreiking van de stableford wedstrijd vindt plaats 1 uur na binnenkomst van de deelnemers.

De startlijst wordt u (niet voor 5 juni) per E-mail toegestuurd.

Zaterdag 8 juni wordt vroeg in de middag afgesloten met een lunch buffetmaaltijd. De hieraan verbonden kosten bedragen ongeveer €15,00. U kunt zich hiervoor gelijktijdig met de inschrijving voor de Stableford wedstrijd opgeven.

LET OP: Tot uiterlijk 2 juni is annulering van de inschrijving voor het lunchbuffet mogelijk, daarna kunnen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Inschrijven voor de boven genoemde wedstrijden kan alleen door gebruik te maken van onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijving voor de wedstrijden sluit op woensdag 29 mei 2019!

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mochten zich meer mensen opgeven dan het aangegeven maximum zal een reservelijst worden gehanteerd. U wordt geïnformeerd als u op die lijst komt te staan. Als spelers afzeggen zal contact met u worden opgenomen en worden bezien of u alsnog kunt deelnemen.

 

  Inschrijvingsformulier

    Deelname aan 36 holes wedstrijd IGK-beker 7 juni 2019 janee
    Deelname aan 36 holes wedstrijd NOGB kampioenschap 7 juni 2019 janee
    Deelname aan 18 holes Stableford wedstrijd SHOTGUN 8 juni 2019 janee

    Handicart gewenst janee
    Lunch buffetmaaltijd 8 juni 2019 janee