IGK - Beker


NOGB

Inspecteur-Generaal Krijgsmacht Beker

Inspecteur-Generaal Krijgsmacht Beker
Wedstrijdvorm: 2 x 18-holes Strokeplay op zonder handicapverrekening.
Deelname staat open voor:
- Actief dienende militairen met EGA Handicap van max. 15.0
- NOGB-leden met EGA Handicap van max. 15.0

Geschiedenis Inspecteur-Generaal Krijgsmacht Beker
Op 22 december 1999 wordt er op initiatief van Commodore (bd) H.Th.B. van Dillen als Coördinator Internationale Militaire Sport en het Hoofd Bureau Internationale Sport, Lkol C.W. Meijl, een bijeenkomst gehouden waarin samen met het Bestuur van de NOGB en de Chef d’Equipe van de Nationale Militaire Golfequipe, Lkol J. Schoonens de mogelijkheden voor het intensiveren van de samenwerking tussen de NOGB en het BIMS worden onderzocht. Het doel van de bijeenkomst is tweeledig;
1. Positionering van de golfsport binnen de Militaire organisatie en 2. Positionering van het Nederlands Militair Golfteam daarbinnen. Eén van de onderwerpen is de tot dan toe bestaande militaire golfwedstrijden en de daar bij behorende bekers. Na een intensieve discussie wordt uiteindelijke besloten dat er in een (tweedaagse) wedstrijd zal worden gestreden om 3 bekers, te weten:

 • De NOGB-beker voor de NOGB Kampioen (beste bruto score van een NOGB lid);
 • De Prins Bernhard-beker voor de beste bruto score van alle deelnemers aan de NOGB-wedstrijd;
 • Een nieuw in te stellen NMK-wisselbeker/-prijs voor de Nederlands Militair kampioen, voor de beste bruto score van een deelnemend actief dienende militair.

 • Het duurt echter nog tot 2002 voor de besluiten van de bijeenkomst op 22 december 1999 ook daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht. Met het aanbieden van de “IGK-Beker” door de toenmalig IGK, LtGen C.J.M. de Veer, wordt er dus een derde beker aan het NOGB-bestand toegevoegd. De IGK-beker is vanaf dat moment de beker voor de “echte” Nederlands Militair Kampioen (actief dienend en laagste bruto score) en wordt uitgereikt tijdens de traditionele tweedaagse NOGB-voorjaarswedstrijd.

  Nadat er medio 2007 binnen Defensie een evaluatie van alle militaire sportevenementen en sportkalenders wordt gehouden wordt besloten dat alle separate Krijgsmachtdeel Kampioenschappen komen te vervallen. Gevolg is dat ook het Nederlands Militair Kampioenschap niet langer tijdens de NOGB-wedstrijd wordt gespeeld maar veranderd in een eendaags evenement welke voor de eerste keer op 23 april 2008 op de golfbaan van Dorhout Mees, onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS), wordt georganiseerd. Omdat dit rechtstreeks gevolgen heeft voor het “Open Golfkampioenschap voor de Strijdkrachten” dat al sinds 1972 door de NOGB wordt georganiseerd volgt intensief overleg tussen het Bestuur van de NOGB en het Hoofd van het BIMS. Uiteindelijk wordt besloten om de Prins Bernhard Beker, als meest prestigieuze beker over te dragen aan het BIMS om deze beker zodoende te kunnen uitreiken aan de Nederlands Militair Kampioen Golf. In een brief van 10 december 2007 van H-BIMS aan het NOGB-bestuur wordt dit bevestigd. De IGK-beker, welke eigenlijk conform de in 1999 gemaakte afspraken bedoeld was voor de NMK, blijft gehandhaafd en zal tijdens de tweedaagse (later 2x18 holes op één dag) NOGB-wedstrijd worden uitgereikt aan de beste bruto score van alle deelnemers (NOGB leden maar ook de voltallige NLD Militaire Golfequipe en tien actief dienende militairen die zich door een hoge klassering bij het NMK hebben gekwalificeerd voor deze wedstrijd). De NOGB-beker blijft de beker voor de beste netto-score van een deelnemend NOGB-lid.

  Winnaars IGK Beker
  2002      H.K. Faber
  2003      M.P.J.M. Kerstens
  2004      M.C.H. Adriaansens
  2005      M.C.H. Adriaansens
  2006      F.B. van Dooren
  2007      M.Ch. van der Deijl
  2008      A. De Haas
  2009      B.B.H. Hubert
  2010      I.F.A. Quick
  2011      J. Maree
  2012      J. Maree
  2013      I.F.A. Quick
  2014      J. Sicking
  2015      H.K. Faber
  2016      A. de Haas
  2017      H.K. Faber