Prins Bernhard Beker


NOGB
In 1972 neemt het Bestuur van de NOGB het initiatief om het “Open Golfkampioenschap voor de Strijdkrachten” te organiseren. De deelname aan deze wedstrijd is opengesteld voor:

  • alle in werkelijke dienst zijnde militairen;
  • alle in werkelijke dienst zijnde buitenlandse militairen die werkzaam zijn in Nederland en lid zijn van een Nederlandse golfclub;
  • de leden van de NOGB.

Het Nederlands Golfcomité neemt op verzoek van de NOGB deze 2-daagse wedstrijd op in haar Nationale wedstrijdkalender en Z.K.H Prins Bernhard stelt als prijs voor de winnaar een wisselbeker, die zijn naam draagt, ter beschikking. Om dit evenement ook op de Nationale Militaire Sportkalender te laten plaatsen (en dus deelnemers in werkelijke dienst op rijkskosten te kunnen vervoeren en huisvesten) wordt een verzoek aan de voorzitter van het Comité Internationale Militaire Sportwedstrijden (CIMS) gericht. Op 14 januari 1972 wordt een negatief antwoord ontvangen. In het antwoord staat te lezen “Ik moge u berichten dat de tak van sport “Golven” niet op ons jaarprogramma 1972 voorkomt” en “teneinde toestemming tot een eventueel Open Golfkampioenschap voor de Krijgsmachtdelen te verkrijgen dient u uw verzoek te richten aan Zijne Excellentie de Minister van Defensie.” Ondanks deze afwijzing gaat de wedstrijd op 5 en 6 mei op de golfbaan van de Veluwsche Golfclub gewoon door en wordt dus vanaf 1972 jaarlijks de Prins Bernhard Beker uitgereikt aan de militaire (of ex-militaire) golfspeler met het beste bruto resultaat over 2x 18 holes. Omdat Sgt (KLu) G.C.H. Boselie drie keer achterelkaar (1973, 1974 en 1975) de beker wint mag hij deze houden en komt er een nieuwe beker. Vandaar dat de namen van de eerste vier winnaars niet op de huidige Prins Bernhard beker terug te vinden zijn.

Nadat er medio 2007 binnen Defensie een evaluatie van alle militaire sportevenementen en sportkalenders wordt gehouden wordt besloten dat alle separate Krijgsmachtdeel komen te vervallen. Gevolg is ook dat het Nederlands Militair Kampioenschap veranderd in een eendaags evenement welke voor de eerste keer op 23 april 2008 op de golfbaan van Dorhout Mees, onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS), zal worden georganiseerd. Omdat dit rechtstreeks gevolgen heeft voor het “Open Golfkampioenschap voor de Strijdkrachten” dat al sinds 1972 door de NOGB wordt georganiseerd volgt intensief overleg tussen het Bestuur van de NOGB en het Hoofd van het BIMS. Uiteindelijk wordt besloten om de Prins Bernhard Beker over te dragen aan het BIMS om zodoende deze beker te kunnen blijven uitreiken aan de Nederlands Militair Kampioen Golf. In een brief van H-BIMS aan de NOGB wordt dit bevestigd.