Nederlandse Officieren
Golf Bond


1940

De Nederlandse Officieren Golf Bond

 

De NOGB is opgericht op 20 april 1940. Mede vanwege het feit dat de golfbaan van de Veluwse Golf Club (VGC) in 1958 is aangelegd door Genie-eenheden van de Koninklijke Landmacht heeft de toenmalige voorzitter van de NOGB aan de toenmalige voorzitter van de VGC gevraagd om de VGC de home course van de NOGB te mogen laten zijn. De VGC heeft hier mee ingestemd. In 1962 is dit in een overeenkomst vastgelegd. De eerste NOGB-wedstrijd op de VGC was in september 1963.

De NOGB organiseert tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) een wedstrijd op de VGC. Daarnaast bestaat er een regeling tussen de VGC en de NOGB die voorziet in de details van het speelrecht voor NOGB leden op de baan van de VGC.

Leden van de NOGB die op meer dan 25 km van de VGC woonachtig zijn, hebben zonder betaling van greenfee speelmogelijkheden op de VGC volgens de volgende regels:

  • op werkdagen indien er geen wedstrijden zijn;

  • maximaal 12 keer per jaar, ongeacht of men 9 of 18 holes per keer speelt; na 12 keer betaalt het desbetreffende NOGB lid greenfee volgens de hospitality regeling van de VGC;

  • op door de NOGB georganiseerde wedstrijden (de NOGB heeft op drie dagen per jaar de beschikking over de VGC baan voor wedstrijden op data die in overleg worden vastgesteld);

  • te allen tijde dient men tevoren een starttijd te reserveren bij het secretariaat of de bar; tevens dient met zich bij aankomst op de VGC in te laten schrijven in het Greenfeeboek en zich te legitimeren met de NGF-lidmaatschapskaart;

  • als men deelneemt aan een niet door de NOGB georganiseerde wedstrijd op de VGC (bijvoorbeeld bedrijven, medische specialisten, tandartsen) dient men de normale deelnemerskosten te betalen en kan men geen gebruik maken van de NOGB regeling;

  • indien met 10 of meer NOGB leden een starttijd wordt gereserveerd kan geen gebruik gemaakt worden van greenfee vrij spelen; in zo’n situatie is de geldende VGC greenfee regeling van toepassing.

Wie kunnen lid worden van de NOGB?

  1. Leden van de VGC die aantoonbaar officier bij de Krijgsmacht zijn of zijn geweest. Zij betalen geen contributie aan de NOGB.

  2. Voorts zij die aantoonbaar officier bij de Krijgsmacht zijn of zijn geweest, maar geen lid zijn van de VGC. Zij dienen op meer dan 25 km van de VGC woonachtig te zijn, een EGA handicap te hebben van max. 26.5 en lid te zijn van een andere bij de NGF aangesloten golfvereniging. Deze leden zijn contributieplichtig aan de NOGB.

Heeft u vragen ?

Mail naar de secretaris R.S. Eimers.
Secretariaat: secretaris@nederlandseofficierengolfbond.nl

 
 

Wilt u lid worden van de
Nederlandse Officieren Golf Bond ?

klik hier